Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 26 mei 2020
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Leveren inbreng
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd