Wetsvoorstel 35431 - 6 april 2020
Indieners: Sander Dekker (minister zonder portefeuille justitie en veiligheid) (VVD), Stientje van Veldhoven (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat, minister zonder portefeuille infrastructuur en waterstaat) (D66)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 16 april 2020
Status: Aangenomen
Betrokken - bij wetgevingsoverleg (achteraf agenderen)
Betrokken - bij wetgevingsoverleg (achteraf agenderen)
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Nota van wijziging
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Brief regering
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Amendement
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)