Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 26 maart 2020
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]