Wetsvoorstel 35409 - 6 maart 2020

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: De commissie acht de behandeling van dit wetsvoorstel urgent en pleit voor plenaire afdoening binnen 2 maanden, zo nodig in de vorm van een wetgevingsoverleg
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd