Wetsvoorstel 35384 - 3 februari 2020

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Stemming uitgesteld
Stemmen - uitstellen
Stemmen - uitstellen
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Ter informatie
Brief regering
Amendement
Amendement
Amendement
Behandeling wordt voortgezet
Brief regering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Nota van wijziging
Agenderen - plenair debat
Agenderen - wetgevingsoverleg
Ter informatie
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
Amendement
Ter informatie
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
Amendement
Ter informatie
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd