Wetsvoorstel 35384 - 3 februari 2020

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 11 maart 2020 te 14:00 uur
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd