Wetsvoorstel 35350-VI - 26 november 2019

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Betrokken bij de behandeling van de Najaarsnota 2019
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Stemmen - zonder stemming aannemen
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Memorie van toelichting
Voorstel van wet