Wetsvoorstel 35303 - 17 september 2019

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 14 november 2019
Status: Aangenomen
Ter informatie
Stemmen - aangenomen
Amendement
Amendement
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Amendement
Nota van wijziging
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)