Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 31 oktober 2019 te 1200 uur