Wetsvoorstel 35242 - 1 juli 2019
Indieners: Ferdinand Grapperhaus (minister veiligheid en justitie) (CDA), Th.B. Bijleveld-Schouten , Kajsa Ollongren (viceminister-president , minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66), Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: De commissie besluit om een ambtelijke technische briefing in te plannen over de Wiv 2017 in september 2019