Wetsvoorstel 35210-B - 29 mei 2019
Indieners: Kajsa Ollongren (viceminister-president , minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66), Menno Snel (staatssecretaris financiën) (D66)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 4 juli 2019
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Amendement
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd