Wetsvoorstel 35200-XVII - 15 mei 2019
Indiener: Sigrid Kaag (minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (D66)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is niet meer in behandeling.

Er is niet over gestemd.

Status: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen
Stemmen - zonder stemming aannemen
Behandelen [geen Parlisproces]
Lijst van vragen en antwoorden
Lijst van vragen en antwoorden
Leveren inbreng
Agenderen - wetgevingsoverleg
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Brief regering
Brief Algemene Rekenkamer
Jaarverslag
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd