Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Algemeen overleg Leraren op 24 januari wordt met een uur verlengd
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)