Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

De huidige status is onbekend
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)