Wetsvoorstel 35089 - 22 november 2018
Indieners: Arie Slob (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU), Kajsa Ollongren (viceminister-president , minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66), Ingrid van Engelshoven (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (D66)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Besluit: Onbekend