Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 17 oktober 2018
Status: Aangenomen
Verslag van een wetgevingsoverleg
Stemmen - aangenomen
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)