Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 17 oktober 2018
Status: Aangenomen
Verslag van een wetgevingsoverleg
Amendement
Amendement
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)