Wetsvoorstel 34997 - 12 juli 2018
Indieners: Ferdinand Grapperhaus (minister veiligheid en justitie) (CDA), Kajsa Ollongren (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties, viceminister-president ) (D66), Bruno Bruins (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 22 januari 2019
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Stemmen - aangenomen
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Nota van wijziging
Amendement
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)
Memorie van toelichting