Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 22 januari 2019
Status: De plenaire behandeling heeft plaatsgevonden op 17 januari 2019
Nota van wijziging
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Memorie van toelichting