Wetsvoorstel 34997 - 12 juli 2018
Indieners: Bruno Bruins (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD), Ferdinand Grapperhaus (minister veiligheid en justitie) (CDA), Kajsa Ollongren (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties, viceminister-president ) (D66)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 22 januari 2019
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Stemmen - aangenomen
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Nota van wijziging
Amendement
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)
Memorie van toelichting