Wetsvoorstel 34988 - 6 juli 2018

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 13 november 2018
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Agenderen - stemmingen
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Inbreng - verslag wetsvoorstel