Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 12 februari 2019
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Brief regering
Nota van wijziging
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Verzoek - bewindspersoon verzoeken om ...
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Behandelen [geen Parlisproces]
In handen van commissie stellen (algemeen)
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Verzoek - bewindspersoon verzoeken om ...
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]