Wetsvoorstel 34831 - 17 november 2017
Indiener: Kajsa Ollongren (viceminister-president , minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Besluit: Er zal een oproep voor externe reacties, met een reactietermijn tot 22 december 2017, in de Staatscourant en op de site van de Tweede Kamer worden geplaatst De betrokken gemeenten worden over de start van de parlementaire behandeling geïnformeerd en hen wordt verzocht dat ook binnen hun gemeente bekend te maken Daarna besluit de commissie over de verdere behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)