Wetsvoorstel 34827 - 17 november 2017

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 24 april 2018
Status: Aangenomen
Besluitenlijst 2017A0426914
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 5 maart 2018. Nota naar aanleiding van het verslag - 34827-5

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

9 maart 2018

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)