Wetsvoorstel 34775-XVIII - 19 september 2017
Indiener: Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 21 december 2017
Status: Aangenomen
Verslag van een wetgevingsoverleg
Stemmen - aangenomen
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Behandelen [geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Behandeling wordt voortgezet
Brief regering
Aanmelden voor plenaire behandeling
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Leveren inbreng
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)
Brief regering