Wetsvoorstel 34775-IIB - 19 september 2017

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 21 december 2017
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Brief regering