Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Betrokken bij het plenaire debat over de najaarsnota op 21 december 2016
Aanmelden voor plenaire behandeling
Stemmen - zonder stemming aannemen
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Leveren inbreng