Wetsvoorstel 34550-C - 20 september 2016
Indiener: Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 8 december 2016
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Agenderen - stemmingen
Behandeling wordt voortgezet
Behandelen [geen Parlisproces]
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
Leveren inbreng
Inbreng - feitelijke vragen
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Brief regering
In handen van commissie stellen (algemeen)