Wetsvoorstel 34473-(R2069) - 11 mei 2016

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Ingetrokken

Stemming van 17 november 2016
Status: Aangenomen
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Agenderen - plenair debat
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Aanmelden voor plenaire behandeling
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
Voorstel van wet