Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: De commissie besluit om het Presidium te verzoeken om een schriftelijk reactie inzake hun advies voor de verdere behandeling van de behandeling van de in de notitie gecategoriseerde zaken
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (initiatiefwetgeving)
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)
Aanhouden tot ... (commissie)
LVIS - rondgezonden en gepubliceerd
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)