Wetsvoorstel 34360 - 9 december 2015
Indiener: Eric Wiebes (staatssecretaris financiën) (VVD)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 16 december 2015
Status: Aangenomen
Brief regering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Stemmen - aangenomen
Motie
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
In handen van commissie stellen (algemeen)
Behandelen [geen Parlisproces]
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng