Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 18 november 2015
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Stemmen - uitstellen
Agenderen - stemmingen
Voorzetting (plenair debat)
Voorzetting (plenair debat)
Nota van wijziging
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd