Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Behandeling wordt voortgezet
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)