Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 16 oktober 2014
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Aanmelden voor plenaire behandeling
Aanmelden voor plenaire behandeling
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Amendement
Amendement
Nota van wijziging
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Nota van wijziging
Behandelen [geen Parlisproces]
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Brief regering
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Inbreng - verslag wetsvoorstel