Wetsvoorstel 33750-F - 17 september 2013

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 5 december 2013
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Brief regering