Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Vervallen
Vervallen-initiatiefwetsvoorstel als vervallen te beschouwen
LVIS - inititiatiefwet rondgezonden, gepubliceerd & RvS
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)