Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 18 februari 2014
Status: Aangenomen
Gewijzigde motie (nader)
Besluitenlijst 2012A036158
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 28 november 2013. Nota naar aanleiding van het verslag - 33663-6

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

5 december 2013

Besluitenlijst 2012A036158
Nota van wijziging - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 28 november 2013. Nota van wijziging - 33663-7

Indiener: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

5 december 2013

Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)