Wetsvoorstel 33605-VI - 15 mei 2013

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Wetsvoorstel zonder stemming aannemen (decharge verleend met uitzondering van de PVV, D66 en de SP)
Stemmen - zonder stemming aannemen
Behandelen [en afdoen]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Lijst van vragen en antwoorden
Lijst van vragen en antwoorden
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
Lijst van vragen en antwoorden
Leveren inbreng
Agenderen - wetgevingsoverleg
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Rapport Algemene Rekenkamer
Jaarverslag
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd