Wetsvoorstel 33605-H - 15 mei 2013
Indiener: Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Wetsvoorstel zonder stemming aannemen (decharge verleend met uitzondering van de PVV, D66 en de SP)
Stemmen - zonder stemming aannemen
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Rapport Algemene Rekenkamer
Jaarverslag
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd