Wetsvoorstel 33424 - 3 oktober 2012

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 25 april 2013
Status: Aangenomen
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport