Wetsvoorstel 33404 - 18 september 2012

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is niet meer in behandeling.

Voorstel is ingetrokken.

Status: Behandeld; tijdens het wetgevingsoverleg is de brief ontvangen waarmee het wetsvoorstel is ingetrokken
Brief regering
Behandelen [geen Parlisproces]
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
In handen van commissie stellen (algemeen)
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Behandelen [geen Parlisproces]
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport