Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 20 december 2012
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)