Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 12 maart 2013
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Motie
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Controversieel - afvoeren van lijst van controversiƫle onderwerpen (plenair)
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd