Wetsvoorstel 33246 - 25 april 2012

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 21 juni 2012
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Behandelen [geen Parlisproces]
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport