Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 9 oktober 2012
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Controversieel - niet controversieel verklaren (commissie)
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd