Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 23 oktober 2012
Status: Aangenomen
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Stemmen - aangenomen
Motie (gewijzigd/nader)
Amendement
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Aanmelden voor plenaire behandeling
Controversieel - afvoeren van lijst van controversiële onderwerpen (plenair)
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Brief regering
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport