Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 2 april 2013
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Brief regering
Controversieel - niet controversieel verklaren (commissie)
Amendement
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport