Wetsvoorstel 32710-VII - 18 mei 2011
Indieners: Leers , Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is niet meer in behandeling.

Er is niet over gestemd.

Status: Zonder stemming aangenomen
Stemmen - zonder stemming aannemen
Behandelen [en afdoen]
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
Lijst van vragen en antwoorden
Lijst van vragen en antwoorden
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Rapport Algemene Rekenkamer
Jaarverslag