Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 27 maart 2012
Status: Aangenomen
Besluitenlijst 2010A03594
Nota van wijziging - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 24 november 2011 Nota van wijziging - 32621-7

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

8 december 2011

Nota van wijziging
Besluitenlijst 2010A03588
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 22 augustus 2011 Nota naar aanleiding van het verslag - 32621-6

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

15 september 2011

Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)