Wetsvoorstel 32565-VI - 1 december 2010

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Reeds betrokken bij het debat over de Najaarsnota 2010 dd 15 december 2010
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Stemmen - zonder stemming aannemen
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Leveren inbreng