Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 28 juni 2011
Status: Aangenomen
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Verslag van een schriftelijk overleg
Verslag van een schriftelijk overleg
Verslag van een schriftelijk overleg
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Stemmen - uitstellen
Amendement
Nota van wijziging
Motie
Motie
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Nota van wijziging
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Brief regering
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport