Wetsvoorstel 32360-XIII - 19 mei 2010

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is niet meer in behandeling.

Er is niet over gestemd.

Status: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen
Stemmen - zonder stemming aannemen
Behandelen [en afdoen]
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandelen [en afdoen]
Lijst van vragen en antwoorden
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - feitelijke vragen
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Rapport Algemene Rekenkamer
Jaarverslag