Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 20 mei 2010
Status: Aangenomen
Besluitenlijst 2009A04826
Brief regering - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 20 mei 2010 Aanvullende informatie m.b.t. wetsvoorstel Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie (32 021) - 32021-15

Indiener: vaste commissie voor Justitie
Besluit: Betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel.

2 juli 2010

Besluitenlijst 2008A02301
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 2 december 2009 Nota naar aanleiding van het verslag - 32021-6

Indiener: vaste commissie voor Justitie
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

17 december 2009

Besluitenlijst 2008A02301
Nota van wijziging - minister van Justitie, Hirsch Ballin E.M.H. - 2 december 2009 Nota van wijziging - 32021-7

Indiener: vaste commissie voor Justitie
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

17 december 2009

Advies raad van state en nader rapport1
Memorie van toelichting
Voorstel van wet
Koninklijke boodschap