Wetsvoorstel 31924-IV - 20 mei 2009
Indiener: Ank Bijleveld (staatssecretaris binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is niet meer in behandeling.

Er is niet over gestemd.

Status: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen
Stemmen - zonder stemming aannemen
Lijst van vragen en antwoorden
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
Lijst van vragen en antwoorden
Leveren inbreng
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Memorie van toelichting
Rapport Algemene Rekenkamer
Brief regering